Księgowość Łódź

Księgowość Łódź. Br-a Jarosława Kózka.

Szukasz Ksiegowości w Łodzi ?

Biegły rewident Pan Jarosław Kózka prowadzi pełną księgowość firm i osób prywatnych na terenie Łodzi, województwa łódzkiego oraz całego powiatu łódzkiego. Księgowość polega na rejestracji w ujęciu pieniężnym, a niekiedy w ujęciu ilościowym, odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują zmiany w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia.Biuro rachunkowe Br-a to profesjonalne biuro ksiegowe, które posiada wieloletnie doświadczenie w działalności księgowej i świadczy kompleksowe usługi rachunkowe. Realizowane przez nas prace obejmują:

  • rozliczanie deklaracji podatkowych,
  • sporządzanie deklaracji VAT,
  • sporządzanie deklaracji dla Urzędów Skarbowych,
  • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenie ewidencji VAT i ZUS,
  • sporządzanie rozliczeń ryczałtowych.
  • Pan Kózka swoją siedzibę ma w Andrespolu przy ulicy Rokicińskiej 121. Jednak nie ma problemu aby zorganizować spotkanie na terenie miasta Łodzi.