Rachunkowość Łódzkie

Rachunkowość Łódzkie. Br-a Jarosław Kózka.

Szukasz Rachunkowości w Łódzkiem ?

Biuro rachunkowe Br-a działające głównie na terenie województwa łódzkiego, prowadzi usługi w pełnym zakresie rachunkowosci, księgowości i doradztwa podatkowego. Rachunkowość to system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki. Pan Jarosław Kózka i jego biuro rachunkowe w Andrespolu działa w całym powiecie łódzkim, jak również województwie łódzkim.