Doradztwo Podatkowe Łódzkie

Doradztwo Podatkowe Łódzkie. Br-a Jarosław Kózka.

Szukasz Doradztwa Podatkowego w Łódzkiem ?

Biegły rewident Pan Jarosław Kózka posiada również uprawnienia do świadczenia usług doradztwa podatkowego. Działalność swoją prowadzi głównie na terenie województwa łódzkiego i nie tylko. W zakres doradztwa podatkowego wchodzą:

  • informacje na temat zmian w przepisach podatkowych

  • opinie podatkowe

  • konsultacje podatkowe

  • stały nadzór podatkowy

  • analizy podatkowe planowanych przedsięwzięć

  • optymalizacja podatkowa

  • pisma i odwołania w sprawach podatkowych.

    Siedziba biura rachunkowego Jarosława Kózki znajduje się w Andrespolu na ulicy Rokicińskiej 121 w powiecie łódzkim.