Bieły Rewident Łódź

Biegły Rewident Łódź. Br-a Jarosław Kózka.

Szukasz Biegłego Rewidenta w Łodzi ?

Biegły rewident Pan Jarosław Kózka swoją działalność prowadzi w dużej mierze na tenie Łodzi jak również całego województwa łódzkiego. Biegły rewident inaczej audytor to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie wykonywania czynności rewizji finansowej nadane w trybie Ustawy z dnia 7 maja 2009 r, o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Biuro Biegłego rewidenta Pana Kózki mieści się w Andrespolu przy ulicy Rokicińskiej 121. Jenak w nagłych sytuacjach możliwe jest spotkanie w siedzibie Klienta na terenie miasta Łodzi jak również województwa łódzkiego i powiatu łódzkiego.